Historien om museet

 

Starten på Nykøbing F Brandmuseum, skyldes først og fremmest en Triangel fra 1935, som stadig er en af hovedattraktionerne på vores museum.

 

Den blev købt til Nykøbing F kommunale Brandvæsen (NFB) i 1935, og var i tjeneste der indtil 1969, hvor Falcks Redningskorps overtog brandslukningen i Nykøbing F by.Ved overtagelsen fulgte brandvæsenets køretøjer, som dog alle var af ældre dato.

Da bl.a. Trianglen ikke var tidssvarende mere, forærede Falck den til Nationalmuseet, som opmagasinerede den i en gammel klædefabrik i Brede ved København.

 

Trianglen stod og samlede støv i mange år, og i 1987 tilbød Nationalmuseet at uddeponere Trianglen til sin hjembys museum, Museet Falsters Minder, her i byen. Vores lokale Falck station og Nykøbing F Kommune blev derfor kontaktet og der blev indgået et samarbejde omkring Trianglen.

 

Kommunen stillede en opvarmet garage til rådighed og de lokale Falck medarbejdere med Gunnar Boysen i spidsen startede " TRIANGELKLUBBEN M1 FALCK NYKØBING F."og ville sørge for plejen af Trianglen, alt under opsyn af Nationelmuseet. Trianglen fik garageplads i den gamle brandstation i Højbrogade og man startede renoveringen af køretøjet. Den blev snart et klenodie for Nykøbing F by, og kom hurtigt til at præge bybilledet ved mangé festlige lejligheder.

 

Triangelklubben fik i 1989 fat i en anden gammel sprøjte fra Nykøbing F kommunale brandvæsen, nemlig en Fordson Thames fra 1954, som der er startet en renovering af.

 

Desværre besluttede byrådet at nedrive den gamle brandstation og Triangelklubben fik et problem, men da kommunen jo havde lovet at stille garagteplads til rådighed, fik vi tilbudt en hal i byen gamle elværk, der var nedlagt, dog på den betingelse at vi starte et Brandmuseum.

 

Den 1 maj 1994 åbnede vi så "NYKØBING F. BRANDMUSEUM" . Vi indgik derefter et samarbejde med Falck Museet, som havde den gamle Stigesprøjte også fra Nykøbing F kommunale brandvæsen, og det lykkedes os at få den tilbage til hjembyen. Samarbejdet med Falck Museet blev udvidet, og vi faldt nogle flere køretøjer, som havde lokalhistorisk interesse. Vi gik til kommunen og fik bevilget en hal mere i bygningen, som hurtigt blev fyldt op.

 

Nykøbing F Brandmuseum har frem til i dag udvidet sit udstillingsareal, så det i alt består af 2 "haller" med køretøjer og pumper, 1.sal med pumper og diverse materiel og uniformer samt et repos, med yderligere materiel samt plads til mødeaktivitet

 

Nykøbing F Brandmuseum råder i dag over 6 køretøjer,15 pumper samt diverse generatorer materialvogne m.m.. Desuden har vi en masse løst materiel, uniformer og meget meget mere

 

Museet er i dag en selvejende institution med en bestyrelse bestående af Falck medarbejdere og forhendværende brandmænd, der alle på frivillig basis yder en stor indsats for at drive og udvikle Brandmuseet.

 

Økonomien er vores eget medlemskomtingent, samt lidt sporsor støtte og fonde,entreindtægten ved vores Brandmuseum kan kun lige løbe rundt i forhold til udgifterne til markedsføring, så hvis der er nogle der syntes at vores museum er en lidt " skrabet " model, er det p.g.a. vores økonomi.

 

Nykøbing F Kommune støtter os med bygningerne, men resten er størt set vores egen opgave.